YENİ ÜYELİK ÜYE GİRİŞİ
OdaKitap.com
0

Yeni Kitaplar

Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller
Yeni!
%25 indirimli!
3 adet stoklarımızda
Yargıtay Uygulamasında Muris Muvazaası
Yeni!
%25 indirimli!
3 adet stoklarımızda
Ceza Muhakemesi Hukukunda Akıl Hastalığı
Yeni!
%25 indirimli!
5 adet stoklarımızda
Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip
Yeni!
%25 indirimli!
4 adet stoklarımızda
Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkına Etkisi
Yeni!
%25 indirimli!
4 adet stoklarımızda
Geniş Açıklamalı Çocuk Yargılamalarında Yapılan Tüm Hatalar ve Bozma Nedenleri
Yeni!
%25 indirimli!
5 adet stoklarımızda
Uygulamalı Genel ve Özel Ceza Soruşturması
Yeni!
%25 indirimli!
2 adet stoklarımızda
Uygulamada Yeni Vakıf Davaları
Yeni!
%25 indirimli!
4 adet stoklarımızda
Uygulamadan Yazışma Örnekleri ile Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlikle Tahliye
Yeni!
%25 indirimli!
3 adet stoklarımızda
3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt 2
Yeni!
%25 indirimli!
5 iş gününde temin
Türk İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
Yeni!
%25 indirimli!
2 adet stoklarımızda
Devletin Dış Borcu
Yeni!
%25 indirimli!
3 adet stoklarımızda
Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Ceza Hukuku Açısından Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler
Yeni!
%25 indirimli!
4 adet stoklarımızda
Kültür Tabiat Varlığı / Define Kavramları ile İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Yapmak Suçları
Yeni!
%25 indirimli!
3 adet stoklarımızda
Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü
Yeni!
%25 indirimli!
2 adet stoklarımızda
Odakitap.com