sadsad x
asdasd

Küreselleşme Organize Suç İstikrar

Mustafa Arslan

Akademisyen Kitabevi

 • Açıklama
 • Yorumlar
 • Detaylar
 • Küreselleşme
  1. Küreselleşmenin kapsamı
  2. Küreselleşmeyi hızlandıran faktörler
  3. Küreselleşmenin sonuçları
  3.1. Ekonomik Sonuçlar
  3.2. Siyasi Sonuçlar
  3.3. Toplumsal Sonuçlar
  Organize suç
  1. Organize suçu tanımlama
  1.1. Organize Suç Tarihi
  1.2. Organize Suçun Doğası
  1.3. Organize Suçu Tanımlama ve Karşılaşılan Güçlükler
  2. Organize suçun karakteristiği
  2.1. Yolsuzlukların Görüldüğü Toplumlarda Hızla Kök Salma
  2.2. Esnek Yapı ve Değişime Hızlı Uyum Gösterme
  2.3. Hukuki Boşluktan Yararlanma
  2.4. Özel Soruşturma Tedbirleri ve Uzman Birimler Gerektirme
  2.5. Teknolojik Gelişmelerden Faydalanma
  3. Organize suçu doğuran ve hızlandıran faktörler
  3.1. Coğrafya
  3.2. Yolsuzluklar
  3.3. Küreselleşme
  3.4. Zayıf Devlet Yapıları
  3.5. Hukukun İşlevsizliği
  3.6. İşbirliği Yetersizliği
  3.7. Devlet Politikaları
  3.8. Teknolojik Gelişmeler
  4. Organize suçun faaliyet alanları
  4.1. Yasadışı Mallar
  4.1.1. Uyuşturucu Kaçakçılığı
  4.1.2. Silah Kaçakçılığı
  4.1.3. Nükleer, Biyolojik, Kimyasal ve Atık Madde Kaçakçılığı
  4.2. Yasa Dışı Hizmetler
  4.2.1. İnsan Kaçakçılığı
  4.2.2. İnsan Ticareti
  5. Organize suçun yarattığı sonuçlar
  5.1. Siyasi Sonuçlar
  5.1.1. Devletin Egemenlik Haklarını İhlal Etme
  5.1.2. Yasamayı Etkisizleştirme
  5.1.3. Demokrasiyi İşlevsiz Kılma
  5.1.4. İnsan Hakkı İhlallerini Artırma
  5.1.5. Siyasi Krizler ve İç Çatışmalar Yaratma
  5.1.6. Sağlıklı Bir Sivil Toplum Oluşumunu Engelleme
  5.2. Ekonomik Sonuçlar
  5.2.1. Toplumsal Sonuçlar
  5.2.2. Toplumsal Yozlaşma
  5.2.3. İşsizlik
  6. Küreselleşme bağlamında organize suç trendi
  6.1. Akademik ve Sosyolojik Çalışmalarda Artış
  6.2. Küresel Boyutta Uyuşturucu Üretiminde Yaşanan Değişim
  6.3. Küresel Çapta Ele Geçen Uyuşturucu Miktarında Değişim
  6.4. Uyuşturucu Madde Fiyatlarındaki Değişim
  6.5. Uyuşturucu Kullanıcı Sayısında Değişim
  6.6. Uluslararası Yasadışı Göç, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
  6.7. Cinayet ve Diğer Adli Suç Olaylarında Değişim
  6.8. Silahlı Çatışma, İç Savaş ve Ayrılıkçı Hareketlerdeki Değişim
  6.9. Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Ekonomide Büyüme
  İstikrar
  1. İstikrar Kavramı
  2. Demokrasi, ekonomik büyüme ve istikrar bağlantısı
  2.1. Demokrasi ve Ekonomik Büyüme
  2.2. Siyasi İstikrar ve Ekonomik Büyüme
  2.3. Demokrasi ve İstikrar
  3. İstikrar ve liberal ekonomik yapı
  4. İstikrar ve yabanci sermaye yatırımları
  5. Yoksulluk, gelir dağılımında eşitsizlik ve istikrar
  6. İstikrar, eğitim ve nitelikli insan gücü
  Küreselleşme, organize suç, istikrar
  7. Yönetimin biçimi ve istikrar
  8. Hukukun işlevselliği ve istikrar
  9. İstikrar ve yolsuzluk
  10. Kayıt dışı ekonomi ve istikrar
  11. Organize suç ve istikrar
  12. Etnik çeşitlilik, iç savaş ve istikrar
  Afganistan ve kolombiya örnekleri
  1. Afganistan örneği
  1.1. Afganistan’ın Kısa Dönem Tarihi
  1.1.3. İç Savaş Dönemi
  1.1.4. Taliban Dönemi
  1.1.5. İttifak Güçleri’nin Müdahalesi Sonrası Dönem
  1.2. Ülkenin Siyasi ve İdari Yapısı
  1.2.1. Siyasi Partiler
  1.2.2. Yasama
  1.2.3. Yürütme
  1.2.4. Yargı
  1.3. Afganistan’da İstikrarsızlık ve İstikrarsızlığın Temel Sebepleri
  1.3.1. Coğrafi Yapı ve Ulaşım Olanaklarının Yetersizliği
  1.3.2. Ekonomik Sorunlar
  1.3.3. Yolsuzluklar
  1.3.4. Güvenliğin Sağlanamaması
  1.3.5. Su ve Diğer Yer Altı Kaynaklarının Etkin Kullanılamaması
  1.3.6. Diğer Ülkelerin Afganistan Üzerindeki Politikaları
  1.3.7. Etnik Köken Sayısındaki Fazlalık
  1.3.8. Eğitim Sistemindeki Yetersizlikler ve Yetişmiş İnsan Gücü Açığı
  1.3.9. Sosyo-Kültürel Yapı ve Toplumsal Değerler
  1.3.10. Uyuşturucu Ekonomisi
  1.3.11. Hukukun İşlevsizliği
  1.4. Afganistan’da Afyon Ekonomisinin Gelişim Seyri
  2.1. Kolombiya’nın Kısa Dönem Tarihi
  2.1.1. Bağımsızlık Sonrası Gelişmeler
  2.1.2. Siyasi Çekişme Dönemi (1830–1903)
  2.1.3. Barış Dönemi (1903- 1948)
  2.1.4. Çatışma Dönemi (1948–1957
  2.1.5. Milliyetçi Cephe Dönemi (1958–1974)
  2.1.6. Gerilla Eylemlerinde Artış ve Plan Kolombiya Dönemi
  2.1.7. 1980 Sonrası Uyuşturucu Ekonomisi Dönemi
  2.1.8. 1991 Anayasası Sonrası Dönem
  2.2. Ülkenin Siyasi ve İdari Yapısı
  2.2.1. Siyasi Yapısı
  2.2.2. İdari Yapısı
  2.3. Kolombiya’da İstikrarsızlık ve İstikrarsızlığın Temel Sebepleri
  2.3.1. Coğrafi Yapı ve Ulaşım Olanaklarının Yokluğu
  2.3.2. Ekonomik Sorunlar
  2.3.3. Güvenlik Kuvvetlerinin Yetersizliği
  2.3.4. Eğitim Olanaklarına Ulaşmada Yaşanan Zorluk
  2.3.6. Kayıt Dışı Ekonomi
  2.3.7. Yolsuzluklar
  2.3.8. Kronik Hal Alan İç Çatışma Ortamı
  2.4. Kolombiya’da Koka Ekonomisinin Gelişim Seyri
  Sonuç
  Kaynakça

 • Özellikler

  Basım Tarihi : Mayıs 2020
  Basım Yeri : Türkiye
  Basim Dili : Türkçe
  Boyutlar : 16 x 24 cm
  Cilt Durumu : Ciltsiz
  Kağıt Tipi : 1. Hamur
  Sayfa Sayısı : 292
  Barkod : 9786052589557

  Katkıda Bulunanlar

  Yazar Adı
  Mustafa Arslan

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.