sadsad x
asdasd

Miras Hukuku Şerhi Cilt 3

TMK m. 640-682

Sezer Çabri

On İki Levha Yayınları

 • Açıklama
 • Yorumlar
 • Detaylar
 • Miras Hukuku Şerhi Adlı Eserimiz Toplam Üç Ciltten Oluşmaktadır. Birinci Ciltte Tmk M. 495-574 Hükümleri, İkinci Ciltte Tmk M. 575-639 Hükümleri, Üçüncü Ciltte İse Tmk M. 640-682 Hükümleri İncelenmiştir. Birinci Cilt temmuz 2018'De Yayınlanmıştır. Kalan İki Cildin Tamamlanmasıyla Da Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku Hükümleri Tamamen Yazılmıştır.
  "Miras Hukuku Şerhi (Tmk M. 640-682) Cilt-Iıı" Adlı Bu Eserde Genel Olarak Miras Ortaklığı, Mirasçıların Terekenin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu, Miras Ortaklığının Sona Ermesi, Mirasın Paylaşılması Davası, Mirasın Paylaşılmasının Esasları, Tarım Arazilerinin Paylaşılması, Mirasta Denkleştirme, Paylaşma Ve Miras Payının Devri Sözleşmeleri Konuları Türk-İsviçre Hukuku Öğretisi Doğrultusunda Ayrıntılı Olarak İncelenmiştir. Mirasa Konu Tarımsal Arazilerin Paylaşımı 5402 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun'da Düzenlenmiştir. Tarımsal Arazilerin Paylaşımı Bu Kanun Doğrultusunda Ayrıntılı Olarak Açıklanmaya Çalışılmıştır. Eser Şerh Olarak Kaleme Alınmış, Her Bir Madde Kanunun Sistematiğine Uygun Olarak Sırasıyla Açıklanmıştır. Ayrıca Eser Kapsamında Ulaşabildiğimiz Bütün Yargıtay Kararları Taranmış, Özellik Arz Eden Kararlara Metin İçinde Ve Dipnotlarda Yer Verilmiştir.(Önsözden)

  İçindekiler

  Üçüncü Bölüm

  Mirasın Paylaşılması

  Birinci Ayırım

  Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı

  §1. Miras Ortaklığı (M. 640)

  §2. Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (M. 641)

  §3. Mirasın Paylaşılmasını İsteme Hakkı (Paylaşma Davası) (M. 642)

  §4. Cenin Nedeniyle Paylaşmanın Ertelenmesi (M. 643)

  §5. Miras Ortaklığında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi (M. 644)

  §6. Mirasbırakanla Birlikte Yaşayanların Üç Aylık Geçim Giderinin Terekeden Karşılanması (M. 645)

  İkinci Ayırım

  Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı

  §7. Mirasın Paylaşılması (M. 646)

  §8. Mirasın Paylaşılmasında Mirasbırakanın Tasarrufu (M. 647)

  §9. Mirasın Paylaşılmasına Kayyımın Katılması (M. 648)

  §10. Mirasın Paylaşılmasında Mirasçıların Eşitliği (M. 649)

  §11. Mirasın Paylaşılmasında Payların Oluşturulması (M. 650)

  §12. Mirasın Paylaşılmasında Bazı Malların Özgülenmesi Veya Satılması (M. 651)

  §13. Mirasın Paylaşılmasında Aile Konutu Ve Ev Eşyasının sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (M. 652)

  §14. Mirasın Paylaşılmasında Bütünlük Oluşturan Veya Aile Belgeleri İle Özel Anı Değeri Olan Eşyaların Durumu (M. 653)

  §15. Mirasın Paylaşılmasında Mirasbırakanın Mirasçılarından Olan Alacaklarının Durumu (M. 654)

  §16. Rehnedilmiş Tereke Malının Paylaştırılması (M. 655)

  §17. Mirasın Paylaşılmasında Taşınmazların Durumu (M. 656)

  §18. Mirasın Paylaşılmasında Taşınmazların Özgülenmeye Esas Olan Değeri (M. 657)

  §19. Mirasın Paylaşılmasında Taşınmazların Değerinin Belirlenmesi (M. 658)

  §20. Tarımsal Arazilerin Paylaşılması

  Üçüncü Ayırım

  Mirasta Denkleştirme

  §21. Mirasçılar Arasında Denkleştirme (M. 669)

  §22. Mirasçılık Sıfatının Kaybının Denkleştirmeye Etkisi (M. 670)

  §23. Denkleştirmede Geri Verme Ve Mahsup (M. 671)

  §24. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmanın Miras Payını Aşması (M. 672)

  §25. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmanın Değerinin Belirlenmesi, Yarar Ve Hasar İle Gelir Ve Giderlerin Durumu (M. 673)

  §26. Mirasçılara Yapılan Eğitim Ve Öğrenim Giderlerinin Denkleştirmeye Etkisi (M. 674)

  §27. Hediyeler İle Evlenme Giderlerinin Denkleştirmeye Etkisi (M. 675)

  Dördüncü Ayırım

  Paylaşmanın Tamamlanması Ve Sonucu

  §28. Mirasın Paylaşılması Sözleşmesi (M. 676)

  §29. Mirasçıların Miras Payı Üzerinde Sözleşme Yapması (Açılmış Miras Payının Devri) (M. 677)

  §30. Mirasın Açılmasından Önce Miras Hakkı Üzerinde Sözleşme Yapılması (M. 678)

  §31. Mirasın Paylaşılmasında Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumluluğu (M. 679)

  §32. Mirasın Paylaşılması Sözleşmesinin Geçersizliği (M. 680)

  §33. Mirasın Paylaşılmasından Sonra Mirasçıların Tereke Borçlarından Dolayı Sorumluluğu (M. 681)

  §34. Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borçlarını Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Hakkı (M. 682)


  Kaynakça

  Kavram Dizini

 • Özellikler

  Basım Tarihi : Mayıs 2020
  Basım Yeri : Türkiye
  Basim Dili : Türkçe
  Boyutlar : 16.5 x 23.5 cm
  Cilt Durumu : Ciltli
  Kağıt Tipi : 1. Hamur
  Sayfa Sayısı : 655
  Barkod : 9786257899116

  Katkıda Bulunanlar

  Yazar Adı
  Sezer Çabri

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.