YENİ ÜYELİK ÜYE GİRİŞİ
OdaKitap.com
0

Türk İslam Siyasi Düşüncesi

Teşekkül Devrinden 18.Yüzyıla

Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak

Kadim Yayınları

%40 indirim
50,00 TL 30,00 TL
2 adet stoklarımızda

Türk İslam Düşüncesi Üzerine Notlar / 3
Mehmet Akıncı - Gökçe Nur Şafak
Siyaset Düşüncesinin Eleştirisi / 15
Ayhan Bıçak
Türk Siyaset Düşüncesinin Teşekkül Devri / 33
Fatih M. Şeker
Türk-İslam Düşüncesinde Devlet Kavramı / 41
İsmail Yakıt
Destan Ve Hükümdar: Sözlü Kültürde Türk Devlet Geleneği / 55
Onur Alp Kayabaşı
Farabi Siyasi Düşüncesinde Toplum,
Devlet Yönetimi Ve Siyasal Rejim Sorunu / 81
İsmail Akbal
Farabi Felsefesinde Bilim Ve İktidar İlişkisi / 107
Uğur Daştan
İmam-I Maverdi’de Devlet Felsefesi Ve
Siyaset Bilimi Açısından İrdelenmesi / 119
Ahmet Hüsrev Çelik
Türk Siyasal Düşüncesinin İnşasında Kutadgu Bilig’in Yeri:
Kutadgu Bilig’de İktidar, Siyaset Ve Toplum / 133
Mehmet Akıncı
Türk Düşünce Tarihinde Din-Siyaset İlişkisi: Kutadgu Bilig Merkezli Bir İnceleme / 159
Aygün Akyol
Devlet Yönetimi Teorisi Olarak Nizamü’l-Mülk’ün
Siyasetnamesi Çerçevesinde Adalet Ve Meşruiyet / 179
Özcan Sezer - Ali Osman Sezer
Gazali’nin Siyasi Düşüncesinde Devlet,
Devlet Adamı Ve Bürokrasi Meselesi / 199
İsmail Akbal
Gazali’nin Nasihatü’l-Mülûk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi / 225
Nurullah Yazar
İbn-İ Rüşd’ün Siyaset Felsefesinin Işığında
Erdemliler Toplumunun Analizi / 239
Mehmet Fatih Işık
Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasının Siyasal Ve Toplumsal Boyutları / 249
Ergin Ergül
Ebü’n-Necîb Şeyzerî’de Siyaset / 269
Halil Dikbaş
"SUFİ Fakih" Ve "MUHAKKİK Alim" Olan Şeyh Bedreddin
Niçin Bir Direniş Simgesi Olarak Anılmaktadır? / 279
Mevlüt Uyanık
Yusuf Has Hacib Ve Kınalızade Ali Efendi’de
“MÜRÜVVET” Erdemi Ve Yöneticilik / 307
Mehmet Faruk Özçınar
Devlet Yönetiminde Kınalızade’nin Ahlak Anlayışı / 321
Zeliha Seçkin
Toplumların Neden Bir Padişaha İhtiyaç Duyduğuna Dair
Akılcı Bir Yaklaşım: Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlak-I Alai’sine Göre Osmanlı Merkeziyetçi Devlet Pradigmasının Teorik Çerçevesi / 335
Ruhat Alp
Osmanlı Adalet Dairesi'nde Kutadgu Bilig Etkisi / 353
Vehbi Alpay Günal - Emre Aydemirhan Üçhöyük
Koçi Bey Risaleleri İle Kâtip Çelebi’nin "DÜSTURU’L Amel Li Islahi’l Halel"İnin Mali Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi / 369
Recep Temel
Türk Devlet Kimliğinin İnşasında Sünnilik / 393
İsmail Yıldız
Osmanlı Devlet İdeolojisi Ve Heretikler / 407
Gürsoy Akça
İslam’ın Çevre Etiği Yaklaşımı: Bir Hoca Yusuf Hemedâni Okuması / 429
Gökçe Nur Şafak
Osmanlı Mahallesinde Halkın Katılımı / 447
Semih Asarkaya
Naîmâ’nın Toplum Ve Siyaset Düşüncesi / 457
Nejdet Durak - Bilgehan Bengü Tortuk Gökdemir
Katkıda Bulunanlar / 479

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Mart 2020
Basım Yeri : Türkiye / Ankara
Boyutlar : 16,00 x 24,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 496
Barkod : 9786057629098

Katkıda Bulunanlar

Editör
Mehmet Akıncı
Gökçe Nur Şafak

Kapak Tasarım
Fatma Çırak Uluyol

Düzelti - Redaksiyon
Fatih Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni
Serhat Buhari Baytekin

Katkıda Bulunan (İçerik)
Yeşim Polat

Odakitap.com